• MIJAJĄ LATA, ZOSTAJĄ WSPOMNIENIA…

     •  W minioną niedzielę, 4 lipca 2021 r. uroczyście obchodziliśmy 40 rocznicę nadania szkole imienia patronki Stefanii Karpowicz i wręczenia sztandaru. Po rocznicowej mszy św. w Bazylice Mniejszej w Sokołach, wszyscy goście przybyli do szkoły, gdzie odbyła dalsza uroczystość. Wzięli w niej udział  przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, instytucji i firm współpracujących ze szkołą, księża, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i podstawowych, absolwenci, dawni i obecni nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców oraz szkolna młodzież. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor ZSR w Krzyżewie, Magda Ożarowska, która powitała przybyłych gości i przedstawiła krótki zarys obchodów rocznicy. Nad przebiegiem szkolnego święta czuwał absolwent szkoły, Marcin Kruszewski. Ważną częścią uroczystości było symboliczne przekazanie sztandaru obecnie uczącej się młodzieży przez honorowy poczet sztandarowy absolwentów, którzy 24 czerwca 1981 roku przyjmowali sztandar szkoły. Byli to: Barbara Ossowska, Urszula Zięba i Krzysztof Duchnowski. Wiele ciepłych , wspomnień i życzeń dalszego funkcjonowania
       i rozwoju szkoły popłynęło od osób zabierających głos: wicestarosty powiatu wysokomazowieckiego, absolwenta szkoły, Waldemara Kikolskiego, oraz wieloletniego dyrektora ZSR w Krzyżewie, Kazimierza Nahajowskiego, którzy w części swoich wystąpień wrócili do lat i okoliczności wiążących się z rocznicą 40-lecia nadania imienia szkole. O dobrym kierunku rozwoju szkoły mówił wójt gminy Sokoły, Józef Zajkowski. 
      Uwagę zebranych skupiła prezentacja przygotowana przez nauczycieli i absolwentów szkoły. Była to historyczna inscenizacja przedstawiająca losy założycielki szkoły, Stefanii Karpowicz. W jej postać wcieliła się p. Agnieszka Stypułkowska, absolwentka i obecnie nauczycielka naszej szkoły, a narratorem historycznym był nauczyciel Jacek Tomkiel. Oprawę muzyczną zapewnili absolwenci i nauczyciele: Piotr Bujno, Dariusz Stypułkowski, Barbara Grabowska i Krystyna Bielicka. W swobodniejszej scenerii przebiegała dalsza część spotkania, z występem Kabaretu Form Różnych z Zambrowa z programem pieśni romskich, w którym wystąpiła nasza wieloletnia nauczycielka, p. Barbara Grabowska. Goście mieli możliwość wpisania się do historycznej Księgi Pamiątkowej, założonej 40 lat temu z okazji nadania imienia szkole i sztandaru. Wówczas nastąpiło także otwarcie Izby Pamięci Narodowej i tam zostały zapisane pierwsze strony Księgi.
      Na ostatnich stronach wpisali się przybyli na obecną uroczystość. 
      Poczęstunek przybyłym gościom zapewniło
      KGW „Kobylińskie Maczki”, o bezpieczeństwo zadbali członkowie OSP Kobylin Borzymy i OSP Sokoły. 
      Na pożegnanie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki dodatek – słoiczek miodu ze szkolnej pasieki.

   • Galeria zdjęć

     brak danych