• dr Rafał Iwan -dyrektor szkoły

  • Zajęcia praktyczne ROL.04, Planowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej

  • mgr inż. Elżbieta Gołaszewska

  • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ROL.04,  PRODUKACJA ZWIERZĘCA, PLANOWANIE I NADZOROWANIE PRODUCJI ZWIERZĘCEJ, FIZYKA,
   ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

  • mgr inż. Danuta Łupińska

  • PRODUKCJA ROŚLINNA, PLANOWANIE I NADZOROWANIE PRODUCJI ROŚLINNEJ, STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN,
    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ROL.04

  • mgr inż. Józef Gałko

  •  NAUKA PRACY MASZYNAMI ROLNICZYMI

  • mgr Jacek Tomkiel

  • HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, WYCHOWAWCA W INTERNACIE

  • mgr Joanna Krawczuk

  • JĘZYK POLSKI,  BIBLIOTEKA, WYCHOWAWCA W INTERNACIE

  • mgr Ewa Jabłońska 

  •  EKONOMIKA W ROLNICTWIE, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PROWADZENIE GOSPODARSTWA ROLNEGO,
   ZBYT PRODUKTÓW ROLNYCH, ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

  • mgr Andrzej Niwiński

  • GEOGRAFIA

  • mgr Bogusław Doroszkiewicz

  • JĘZYK POLSKI

  • mgr Monika Płońska

  • JĘZYK ANGIELSKI, ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

  • mgr Tadeusz Długoborski

  • WYCHOWAWCA W INTERNACIE

  • mgr Michał Jamiołkowski

  • NAUKA JAZDY CIĄGNIKIEM, TECHNIKA W ROLNICTWIE, PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO, ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ROL.04

  • mgr Janusz Dardziński

  • MATEMATYKA, INFORMATYKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ

  • mgr Małgorzata Lipińska

  • PEDAGOG SZKOLNY, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

  • mgr Agnieszka Stypułkowka

  • RELIGIA, MUZYKA, WYCHOWAWCA W INTERNACIE

  • mgr Małgorzata Bałakier

  • JĘZYK NIEMIECKI, WYCHOWAWCA W INTERNACIE

  • mgr Grzegorz Chim 

  • WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWAWCA W INTERNACIE

  • mgr Ewelina Raciborska

  •  CHEMIA

  • mgr Barbara Sienicka

  • BIOLOGIA