• TECHNIK MASAŻYSTA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII 🆕

      17.06.2022

      CHCESZ PRACOWAĆ W....

      Zespołach rehabilitacyjnych w szpitalach i przychodniach

      Klubach sportowych

      Zakładach opiekuńczo-leczniczych

      Zakładach opieki zdrowotnej

      Zakładach pracy chronionej

      Zakładach pomocy społecznej

      Na turnusach rehabilitacyjnych , w uzdrowiskach i sanatoriach

      W ośrodkach SPA

      W gabinetach masażu i fizjoterapii

      W hotelowych gabinetach odnowy biologicznej lub

      prowadzić własną działalność gospodarczą

      Zapraszamy do naszej szkoły!

     • GOŚCILIŚMY PROGRAM „ZIARNO”

      06.06.2022

      W sobotę 04 czerwca w naszej szkole gościliśmy program „Ziarno”. Ekipa filmowa realizowała zdjęcia do kolejnego odcinka tego popularnego programu dla dzieci. Kamery „Ziarna” pokazały min. przyszkolną pasiekę , w której można było zobaczyć jak pracują pszczoły i produkują miód. Emisja tego odcinka odbędzie się 30 lipca w TVP1. Zapraszamy do oglądania.

     • ❗️WAKACJE W MUNDURZE👌

      07.06.2022

      Zapraszamy do udział w szkoleniu wojskowym organizowanym w czasie wakacji w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej. Jest to oferta dedykowana pełnoletnim uczniom, studentom, kadrze pedagogicznej ale również wszystkim, którzy właśnie w okresie wakacyjnym mają więcej czasu i może od dawna myśleli o dołączeniu do „Terytorialsów”. Jest to oferta służby niezawodowej po pierwszym etapie szkolenia (16 dni lub 8 dni) szkolenie odbywa się rotacyjnie, zasadniczo 2-dni w miesiącu. Więcej informacji w linku.

     • „Dzień Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie”

      01.06.2022

       

           W dniu 31 maja w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja „Dnia  Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie”. Wydarzenie zostanie zrefundowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Uroczystość otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie Rafał Iwan witając wszystkich zaproszonych gości na czele m.in. z Andrzejem Pleszukiem zastępcą  Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Ewę Jaźwińską Kierownikiem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Bogdanem Zielińskim Starostą Wysokomazowieckim, Arkadiuszem Kalinowskim Dyrektorem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, Józefem Zajkowskim Wójtem Gminy Sokoły, Ks. Prałatem Ryszardem Niwińskim Proboszczem Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem,  Ks. Zdzisławem Dylnickim Proboszczem Parafii Pw. Najświętszej Marii Panny w Sokołach, Ks. Józefem Ogórkis Proboszczem Parafii Pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej, Dariuszem Sikorskim Wójtem Gminy Kobylin Borzymy, Eweliną Janczewską Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, Bożeną Grotowicz Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. W wydarzeniu uczestniczyli również Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem Krzysztof Czajkowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem Grzegorz Żochowski oraz Andrzej Remisiewicz właściciel Firmy TRANS ROL.

         Zaproszenie na zorganizowany „Dzień Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie” przyjęli: uczniowie Szkoły Podstawowej w Bruszewie z opiekunem oraz Panią Dyrektor Krystyną Leśniewską, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi w Kobylinie Borzymach z opiekunami oraz Panem Dyrektorem Janem Kierzkowskim, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie z opiekunem oraz Panią Dyrektor Magdą Ożarowską, uczniowie Szkoły Podstawowej ks. Jerzego Popiełuszki w Łupiance Starej z opiekunami oraz Panią Dyrektor Alicją Skłodowską, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej wraz z opiekunami, Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lecha w Poświętnem, uczniowie Szkoły Podstawowej w Radulach z opiekunami oraz Panią Dyrektor Ewą Kaczorowską, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach z opiekunami oraz Panem Dyrektorem Waldemarem Kikolskim, uczniowie Szkoły Podstawowej we Wnorach Kużelach z opiekunami, uczniowie Szkoły Podstawowej nr.1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem wraz z opiekunami, uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 2 im Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem z opiekunem oraz Panią Dyrektor Ewą Turlewicz.

          Na początku odbyły się dwa wykłady  na temat „Roli pszczół w rolnictwie” wygłoszonym przez Marcina Kruszewskiego oraz „Apiterapii” wygłoszonym przez Lek. Wet. Artura Arszułowicza. Poza częścią merytoryczną odbyły się praktyczne warsztaty pszczelarskie, w których udział wzięła liczna młodzież z okolicznych szkół podstawowych. Organizatorem warsztatów pszczelarskich był Arkadiusz Płotka z Podlaskiej Pasieki oraz Marcin Kruszewski z Pasieki Marcina. Uroczystości uświetniły dania i wypieki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Narwiański Babiniec” z Waniewa, KGW „Wodźkowianki” z miejscowości Roszki Wodźki, KGW „Łapianka na Obcasach” z Łap Dębowina. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich w trakcie których uczniowie uczyli się przyrządzania potraw z wykorzystaniem miodu. Dodatkowych atrakcji dostarczyła Pierwsza Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku, organizator Toru Małego Terytorialsa.

            Dzień ten był Dniem Otwartym w naszej szkole, wszyscy uczniowie  mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną,  jak również bazą dydaktyczną. Dużym zainteresowaniem cieszył się oddział rehabilitacji, który będzie stanowił zaplecze praktyczne dla przyszłych techników masażystów.  Na młodzież czekała również wystawa maszyn rolniczych i inne atrakcje związane ze specyfiką szkoły.

      Podczas imprezy przeprowadzono i rozstrzygnięto drugi konkurs pt.” Wykorzystanie miodu w kuchni”. W konkursie rywalizowały między sobą zaproszone na „Dzień Młodego Pszczelarza” Koła Gospodyń Wiejskich. Pomimo faktu, że wszystkie dania przygotowane w trakcje wydarzenia były znakomite, bardzo szerokie grono oceniające w postaci bardzo licznych uczestników wskazało, że najsmaczniejsze potrawy przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich „Narwiański Babiniec” z Waniewa. Drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich „Wodźkowianki” z miejscowości Roszki Wodźki , natomiast trzecie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich „Łapianka na Obcasach” z miejscowości Łapy Dębowina. Dziękujemy wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich uczestniczącym w Naszym wydarzeniu za promocje produktów pszczelich i zapraszamy do współpracy przy kolejnych wydarzeniach.

          Wszystkim uczestnikom dziękujemy za odwiedzenie naszej szkoły i gorąco zachęcamy do rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie od przyszłego roku szkolnego 2022/2023.

     • Konkurs wiedzy o pszczelarstwie pt. "Rola pszczół w rolnictwie"

      01.06.2022

           W trakcie „Dnia Młodego Pszczelarza w Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz  w Krzyżewie” został przeprowadzony konkurs wiedzy o pszczelarstwie pt. "Rola pszczół w rolnictwie". Przystąpili do niego zgłoszeni uczniowie ze szkół podstawowych uczestniczących w wydarzeniu. Spośród grona uczestników konkursu wygrała uczennica Szkoły podstawowej w Kowalewszczyźnie Gabriela Czajkowska, drugie miejsce zajęła Natalia Milewska z Szkoły podstawowej w Bruszewie, natomiast trzecie miejsce zajęła  Izabela Gołaszewska również z Szkoły podstawowej w Bruszewie. 

      Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wykazały się dużą wiedzą o pszczelarstwie, a czołowa trójka była bliska uzyskania maksymalnej liczby punktów. Osoby wyróżnione i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

      Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.