• Dofinansowanie przedsięwzięcia. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW):)

      01.07.2022

      We wtorek, 28 czerwca, w Akademii Supraskiej w Supraślu Wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz podpisał umowy z 22 Partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w celu dofinansowania przedsięwzięć wspierających rozwój obszarów wiejskich. Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz uzyskał dofinansowanie na zrealizowane już wydarzenie pn. "Dzień Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie". Wydarzenie miało na celu propagowanie idei pszczelarstwa oraz wymiana i upowszechnienie wiedzy w zakresie prawidłowego gospodarowania środkami ochrony roślin, zakładania i prowadzenia pasiek oraz promocji produktów pszczelarskich.

      Gratulujemy również Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie za uzyskanie dofinansowania na zrealizowane wydarzenie pn.: „Rozpowszechnianie informacji o zasadach rolnictwa zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem właściwego doboru odmian roślin uprawnych i innowacyjnych technik w rolnictwie”

      Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku za możliwość wzięcia udziału w projekcie, który na pewno przysłuży się do rozwoju obszarów wiejskich jak również naszej szkoły.

     • 👉Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022👈

      01.07.2022

      W miłej atmosferze zakończyliśmy dzisiaj rok szkolny. Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Święta odprawiona w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach. Dalsza część zakończenia roku szkolnego miała miejsce na sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu, dyrektor szkoły Rafał Iwan powitał zgromadzonych: nauczycieli, wychowawców, przybyłych rodziców oraz szkolną młodzież. Władze samorządowe reprezentował radny Rady Powiatu, pan Dariusz Mościcki.

      Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu podsumował działania, jakie realizowano w ciągu roku szkolnego. Pogratulował uczniom dobrych wyników nauki, a także pochwalił młodzież za aktywny udział w życiu szkoły, co znalazło swoje odzwierciedlenie w najprzyjemniejszej części uroczystości, jakim było wręczenie nagród i dyplomów wyróżniającym się uczniom.

      W tym roku szkolnym pięciu uczniów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem, a jedenaście osób otrzymało dyplomy za wyniki w nauce. Doceniając zaangażowanie młodzieży w pracę i różne działania na rzecz szkoły, przyznano najbardziej aktywnym uczniom16 dyplomów.

      Z podziękowaniami za nauczycielski trud wystąpiła Anna Mogielnicka, przewodnicząca Samorządu Szkolnego, która w imieniu wszystkich uczniów złożyła dyrektorowi szkoły, nauczycielom i wychowawcom, pracownikom szkoły, rodzicom, gościom oraz zgromadzonej młodzieży życzenia udanych wakacji, wspaniałego wypoczynku i wielu letnich wrażeń. Nie zabrakło także kwiatów i dedykowanej wszystkim piosenki.

     • "Sprawni Jak Żołnierze 2022"

      01.07.2022

      W dniu .06.2022 uczniowie naszej szkoły brali udział w Wojewódzkiej Licealiadzie Sportowo-Obronnej " Sprawni Jak Żołnierze 2022". Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt: Klaudia Łupińska, Martyna Bojko i Anna Magdalena Sadkowska. Uczennice brały udział w trzech dyscyplinach : rzut granatem, sprawnościowy tor przeszkód, strzelanie z karabinku sportowego. Emocji, walki oraz zaangażowania nie brakowało naszym dziewczętom. Ostatecznie na koniec zmagań sportowych zajęliśmy 9 miejsce. Na pewno wrócimy tam za rok, bo atmosfera i profesjonalizm były na najwyższym poziomie.

     • TECHNIK MASAŻYSTA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII 🆕

      17.06.2022

      CHCESZ PRACOWAĆ W....

      Zespołach rehabilitacyjnych w szpitalach i przychodniach

      Klubach sportowych

      Zakładach opiekuńczo-leczniczych

      Zakładach opieki zdrowotnej

      Zakładach pracy chronionej

      Zakładach pomocy społecznej

      Na turnusach rehabilitacyjnych , w uzdrowiskach i sanatoriach

      W ośrodkach SPA

      W gabinetach masażu i fizjoterapii

      W hotelowych gabinetach odnowy biologicznej lub

      prowadzić własną działalność gospodarczą

      Zapraszamy do naszej szkoły!

     • GOŚCILIŚMY PROGRAM „ZIARNO”

      06.06.2022

      W sobotę 04 czerwca w naszej szkole gościliśmy program „Ziarno”. Ekipa filmowa realizowała zdjęcia do kolejnego odcinka tego popularnego programu dla dzieci. Kamery „Ziarna” pokazały min. przyszkolną pasiekę , w której można było zobaczyć jak pracują pszczoły i produkują miód. Emisja tego odcinka odbędzie się 30 lipca w TVP1. Zapraszamy do oglądania.

     • ❗️WAKACJE W MUNDURZE👌

      07.06.2022

      Zapraszamy do udział w szkoleniu wojskowym organizowanym w czasie wakacji w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej. Jest to oferta dedykowana pełnoletnim uczniom, studentom, kadrze pedagogicznej ale również wszystkim, którzy właśnie w okresie wakacyjnym mają więcej czasu i może od dawna myśleli o dołączeniu do „Terytorialsów”. Jest to oferta służby niezawodowej po pierwszym etapie szkolenia (16 dni lub 8 dni) szkolenie odbywa się rotacyjnie, zasadniczo 2-dni w miesiącu. Więcej informacji w linku.

     • „Dzień Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie”

      01.06.2022

       

           W dniu 31 maja w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja „Dnia  Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie”. Wydarzenie zostanie zrefundowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Uroczystość otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie Rafał Iwan witając wszystkich zaproszonych gości na czele m.in. z Andrzejem Pleszukiem zastępcą  Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Ewę Jaźwińską Kierownikiem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Bogdanem Zielińskim Starostą Wysokomazowieckim, Arkadiuszem Kalinowskim Dyrektorem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, Józefem Zajkowskim Wójtem Gminy Sokoły, Ks. Prałatem Ryszardem Niwińskim Proboszczem Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem,  Ks. Zdzisławem Dylnickim Proboszczem Parafii Pw. Najświętszej Marii Panny w Sokołach, Ks. Józefem Ogórkis Proboszczem Parafii Pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej, Dariuszem Sikorskim Wójtem Gminy Kobylin Borzymy, Eweliną Janczewską Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, Bożeną Grotowicz Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. W wydarzeniu uczestniczyli również Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem Krzysztof Czajkowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem Grzegorz Żochowski oraz Andrzej Remisiewicz właściciel Firmy TRANS ROL.

         Zaproszenie na zorganizowany „Dzień Młodego Pszczelarza w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie” przyjęli: uczniowie Szkoły Podstawowej w Bruszewie z opiekunem oraz Panią Dyrektor Krystyną Leśniewską, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi w Kobylinie Borzymach z opiekunami oraz Panem Dyrektorem Janem Kierzkowskim, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie z opiekunem oraz Panią Dyrektor Magdą Ożarowską, uczniowie Szkoły Podstawowej ks. Jerzego Popiełuszki w Łupiance Starej z opiekunami oraz Panią Dyrektor Alicją Skłodowską, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Płonce Kościelnej wraz z opiekunami, Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lecha w Poświętnem, uczniowie Szkoły Podstawowej w Radulach z opiekunami oraz Panią Dyrektor Ewą Kaczorowską, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach z opiekunami oraz Panem Dyrektorem Waldemarem Kikolskim, uczniowie Szkoły Podstawowej we Wnorach Kużelach z opiekunami, uczniowie Szkoły Podstawowej nr.1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem wraz z opiekunami, uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 2 im Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem z opiekunem oraz Panią Dyrektor Ewą Turlewicz.

          Na początku odbyły się dwa wykłady  na temat „Roli pszczół w rolnictwie” wygłoszonym przez Marcina Kruszewskiego oraz „Apiterapii” wygłoszonym przez Lek. Wet. Artura Arszułowicza. Poza częścią merytoryczną odbyły się praktyczne warsztaty pszczelarskie, w których udział wzięła liczna młodzież z okolicznych szkół podstawowych. Organizatorem warsztatów pszczelarskich był Arkadiusz Płotka z Podlaskiej Pasieki oraz Marcin Kruszewski z Pasieki Marcina. Uroczystości uświetniły dania i wypieki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Narwiański Babiniec” z Waniewa, KGW „Wodźkowianki” z miejscowości Roszki Wodźki, KGW „Łapianka na Obcasach” z Łap Dębowina. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne prowadzone przez poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich w trakcie których uczniowie uczyli się przyrządzania potraw z wykorzystaniem miodu. Dodatkowych atrakcji dostarczyła Pierwsza Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku, organizator Toru Małego Terytorialsa.

            Dzień ten był Dniem Otwartym w naszej szkole, wszyscy uczniowie  mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną,  jak również bazą dydaktyczną. Dużym zainteresowaniem cieszył się oddział rehabilitacji, który będzie stanowił zaplecze praktyczne dla przyszłych techników masażystów.  Na młodzież czekała również wystawa maszyn rolniczych i inne atrakcje związane ze specyfiką szkoły.

      Podczas imprezy przeprowadzono i rozstrzygnięto drugi konkurs pt.” Wykorzystanie miodu w kuchni”. W konkursie rywalizowały między sobą zaproszone na „Dzień Młodego Pszczelarza” Koła Gospodyń Wiejskich. Pomimo faktu, że wszystkie dania przygotowane w trakcje wydarzenia były znakomite, bardzo szerokie grono oceniające w postaci bardzo licznych uczestników wskazało, że najsmaczniejsze potrawy przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich „Narwiański Babiniec” z Waniewa. Drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich „Wodźkowianki” z miejscowości Roszki Wodźki , natomiast trzecie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich „Łapianka na Obcasach” z miejscowości Łapy Dębowina. Dziękujemy wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich uczestniczącym w Naszym wydarzeniu za promocje produktów pszczelich i zapraszamy do współpracy przy kolejnych wydarzeniach.

          Wszystkim uczestnikom dziękujemy za odwiedzenie naszej szkoły i gorąco zachęcamy do rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie od przyszłego roku szkolnego 2022/2023.

     • Konkurs wiedzy o pszczelarstwie pt. "Rola pszczół w rolnictwie"

      01.06.2022

           W trakcie „Dnia Młodego Pszczelarza w Zespołu Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz  w Krzyżewie” został przeprowadzony konkurs wiedzy o pszczelarstwie pt. "Rola pszczół w rolnictwie". Przystąpili do niego zgłoszeni uczniowie ze szkół podstawowych uczestniczących w wydarzeniu. Spośród grona uczestników konkursu wygrała uczennica Szkoły podstawowej w Kowalewszczyźnie Gabriela Czajkowska, drugie miejsce zajęła Natalia Milewska z Szkoły podstawowej w Bruszewie, natomiast trzecie miejsce zajęła  Izabela Gołaszewska również z Szkoły podstawowej w Bruszewie. 

      Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wykazały się dużą wiedzą o pszczelarstwie, a czołowa trójka była bliska uzyskania maksymalnej liczby punktów. Osoby wyróżnione i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

      Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.