• MIJAJĄ LATA, ZOSTAJĄ WSPOMNIENIA…

      26.02.2022

      W minioną niedzielę, 4 lipca 2021 r. uroczyście obchodziliśmy40 rocznicę nadania szkole imienia patronki Stefanii Karpowiczi wręczenia sztandaru. Po rocznicowej mszy św. w Bazylice Mniejszejw Sokołach, wszyscy goście przybyli do szkoły, gdzie odbyła dalsza uroczystość. Wzięli w niej udział  przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, instytucji i firm współpracującychze szkołą, księża, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i podstawowych, absolwenci, dawni i obecni nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców oraz szkolna młodzież.

      Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor ZSR w Krzyżewie,Magda Ożarowska, która powitała przybyłych gości i przedstawiła krótki zarys obchodów rocznicy. Nad przebiegiem szkolnego święta czuwał absolwent szkoły, Marcin Kruszewski.

      Ważną częścią uroczystości było symboliczne przekazanie sztandaru obecnie uczącej się młodzieży przez honorowy poczet sztandarowy absolwentów, którzy 24 czerwca 1981 roku przyjmowalisztandar szkoły. Byli to: Barbara Ossowska, Urszula Ziębai Krzysztof Duchnowski.

      Wiele ciepłych , wspomnień i życzeń dalszego funkcjonowania i rozwoju szkoły popłynęło od osób zabierających głos: wicestarosty powiatu wysokomazowieckiego, absolwenta szkoły,Waldemara Kikolskiego, oraz wieloletniego dyrektora ZSRw Krzyżewie, Kazimierza Nahajowskiego, którzy w części swoich wystąpień wrócili do lat i okoliczności wiążących się z rocznicą 40-lecia nadania imienia szkole. O dobrym kierunku rozwoju szkoły mówiłwójt gminy Sokoły, Józef Zajkowski.

      Uwagę zebranych skupiła prezentacja przygotowana przez nauczycielii absolwentów szkoły. Była to historyczna inscenizacja przedstawiająca losy założycielki szkoły, Stefanii Karpowicz. W jej postać wcieliła się p. Agnieszka Stypułkowska, absolwentka i obecnie nauczycielka naszej szkoły, a narratorem historycznym był nauczyciel Jacek Tomkiel. Oprawę muzyczną zapewnili absolwenci i nauczyciele: Piotr Bujno, Dariusz Stypułkowski, Barbara Grabowska i Krystyna Bielicka.

      W swobodniejszej scenerii przebiegała dalsza część spotkania,z występem Kabaretu Form Różnych z Zambrowa z programem pieśni romskich, w którym wystąpiła nasza wieloletnia nauczycielka, p. Barbara Grabowska.

      Goście mieli możliwość wpisania się do historycznejKsięgi Pamiątkowej, założonej 40 lat temu z okazji nadania imienia szkole i sztandaru. Wówczas nastąpiło także otwarcie Izby Pamięci Narodowej i tam zostały zapisane pierwsze strony Księgi.Na ostatnich stronach wpisali się przybyli na obecną uroczystość.

      Poczęstunek przybyłym gościom zapewniłoKGW „Kobylińskie Maczki”, o bezpieczeństwo zadbaliczłonkowie OSP Kobylin Borzymy i OSP Sokoły.

                  Na pożegnanie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomyoraz słodki dodatek – słoiczek miodu ze szkolnej pasieki.

     • Kalendarium wydarzeń cz. III

      26.02.2022

      Zapraszamy Was na trzecią część kalendarium wydarzeń, przypominające ważne momenty, dotyczące Szkoły Rolniczej w Krzyżewie. 4 lipca 2021r. będziemy obchodzić  rocznicę tych wydarzeń z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i resortowych. Uroczystość objął patronatem Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

     • Kalendarium szkoły – część II

      26.02.2022

       1967 – rozpoczęcie budowy nowego obiektu szkolnego.

      W kompleksie znajdą się: dwupiętrowy budynek szkoły z salą gimnastyczną, internat z kuchnią i stołówką, kotłownia oraz blok mieszkalny dla nauczycieli. Obok szkoły będzie boisko i bieżnia.

       (…)”   

         1971 – przekazanie do użytku młodzieży i nauczycieli nowoczesnych budynków szkolnych z zapleczem sportowym i internatem. Koszt budowy: 17 milionów złotych.

      Jednocześnie rozpoczyna się generalny remont pierwszego budynku szkoły z przeznaczeniem na internat ze  świetlicą i zapleczem socjalnym na potrzeby młodzieży. 

       18.05.1973 – powizytacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

      Wizytacja szkoły: „Generalna ocena pracy szkoły pozytywna”  /z protokołu powizytacyjnego/

      Musicie stale pamiętać, że szkoła wasza jest najstarszą w naszym województwie, posiadająca piękne tradycje. Waszym obowiązkiem jest te tradycje kultywować mając na względzie fakt, że najbliższy rok szkolny 1973/74 będzie stanowił szczególnie ważny etap (…)” – mgr inż. Adolf Zgirski, wizytator Oddziału Oświaty Rolniczej w Białymstoku  

        31.08.1973 – Centralne Dożynki w Białymstoku

      Szkoła w tym czasie jest często zwiedzanym obiektem przez uczestników i gości Dożynek. Internat służy jako miejsce noclegowe. Za udział w przygotowaniach Centralnych Dożynek władze wojewódzkie wyróżniają szkołę specjalnym dyplomem. 

       

      07.01.1974  – śmierć założycielki szkoły, Stefanii Karpowicz

      Okolicznościowe posiedzenie Rady Pedagogicznej: „Na wspólnej naradzie ustalono, w jaki sposób szkoła ma wziąć udział w pogrzebie założycielki szkoły, Pani Stefanii Karpowicz.”

      W uroczystości pogrzebowej bierze udział społeczność szkolna, pracownicy i absolwenci szkoły rolniczej, okoliczna ludność. Brakuje przedstawicieli władz oświatowych.

       

      Ciąg dalszy nastąpi…

     • 40 LAT MINEŁO JAK JEDEN DZIEŃ…

      26.02.2022

      24 czerwca 1981 roku Zespołowi Szkół Rolniczych w Krzyżewie nadano imię Patronki, którą stała się założycielka Szkoły Rolniczej, Pani Stefania Karpowicz. Wraz z nadaniem imienia,szkoła otrzymała również sztandar. W tym roku przypada 40 rocznica tego wydarzenia. Szkolne obchody odbędą się 4 lipca z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i resortowych. Uroczystość objął patronatem Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.Wszystkim zainteresowanym losami szkoły rolniczej w Krzyżewie chcemy przypomnieć kalendarium wydarzeń zbliżające nas do aktu nadania szkole imienia i sztandaru.

      1951 – likwidacja Państwowego Liceum Rolniczego w Krzyżewie.

      Szkoła zostaje przeniesiona do Karolewa koło Kętrzyna. Budynek szkoły zajmuje administracja i lokatorzy z miejscowego PGR-u.

      1956 – okres przemian politycznych

      Krzyżewiacy  zbierają się w obiekcie szkoły. Opracowują petycję do władz w obronie dobrego imienia fundatorki i założycielki szkoły, Stefanii Karpowicz, którą ówczesne władze zaliczyły do obszarników i wyzyskiwaczy. Upominanie się o sprawiedliwą ocenę założycielki, fundatorki i wieloletniej nauczycielki jest jednocześnie upominaniem się o szkołę rolniczą w Krzyżewie.

      1958 – powrót szkoły rolniczej pod nazwą Roczna Szkoła Rolnicza w Krzyżewie

      Instrukcja  Ministerstwa Rolnictwa Departamentu Oświaty Rolniczej z dnia 16 grudnia 1959 r. (wyjątki):

      Szkoła ma na celu przygotować starszą młodzież do zawodu rolniczego.

      Nabór powinien obejmować rekrutację dzieci z rodzin rolniczych z rejonu.

      Zadaniem szkoły jest:

      –  nauczanie na bazie codziennych przykładów pracy poznawania współzależności działów produkcyjnych,

      – wpajanie młodzieży zamiłowania do zawodu rolniczego,

      – przygotowanie młodzieży do późniejszego samodzielnego prowadzenia gospodarstwa.

      27.09.1958 – zjazd absolwentów

      Na zjazd zostaje zaproszona też była właścicielka budynku i całego majątku w Krzyżewie Stefania Karpowicz. Zajmuje honorowe miejsce, słucha odśpiewanych „100 lat” i przyjmuje składane życzenia. Jak odnotowała SB, z inicjatywy kierownika szkoły wypłynął wniosek odznaczenia jej przez Radę Państwa krzyżem oficerskim za trud włożony w nauczanie kadr rolniczych.(mat.: IPN)

     • Mija 40 lat od nadania szkole imienia jej założycielki Stefanii Karpowicz. Relacja w TVP3 Białystok.

      26.02.2022

      Święto uczniów i absolwentów w Zespole Szkół Rolniczych

       w Krzyżewie. Mija 40 lat od nadania szkole imienia jej założycielki Stefanii Karpowicz.

       

      Dochód z 400 hektarów rodzinnego majątku przeznaczyła na budowę szkoły. Osobiście namawiała dzieci do nauki i nieodpłatnie uczyła je przez kilkadziesiąt lat. Dlatego o założycielce i patronce Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie – pamiętają kolejne pokolenia uczniów. Jak mówi Aneta Mogielnicka z Technikum Rolniczego w Krzyżewie – Tu można poczuć, że ta pani Stefania Karpowicz żyje, że ona jest pośród nas, że przyjdzie do naszej klasy, zobaczy. Po prostu my czujemy, że ona nie umarła, ona jest i będzie. Ożywa także w przesłaniu – mawiała, że “najważniejsze to pracować dla tych, którzy nas potrzebują”. I tak właśnie rozumiała pracę na roli – ciężką, ale satysfakcjonującą. Jak dodaje Aneta Mogielnicka – Wsiąść w ciągnik, w dużą maszynę i ruszyć w pole, coś po prostu cudownego, nie do opisania. To nie jest jakby taka normalna jazda samochodem tylko to jest na prawdę wielka i ogromna odpowiedzialność za coś, co może w przyszłości pomóc innym.

      Szkoła ma ponad stuletnią tradycję. Została wybudowana w 1912 roku. Jak powiedział Magda Ożarowska, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. S. Karpowicz w Krzyżewie – Jest to trzecia pod względem tak wiekowym szkoław Polsce i pierwsza w tym regionie północno-wschodnim,stąd takie przywiązanie do tradycji.

      Mury szkoły opuściło ponad 5 tys. absolwentów, nie tylko rolników, ale także przedsiębiorców, społeczników czy samorządowców. Ich zdaniem, jednym z atutów szkoły jest jej położenie. Jak mówi Waldemar Kikolski, wicestarosta wysokomazowiecki, absolwent ZSR w Krzyżewie – Wtedy, kiedy pani Stefania Karpowicz tę szkołę tworzyła, odległość od większych ośrodków miała tę zaletę, że zaborcy mieli utrudniony dostęp do tej szkoły, natomiast teraz główną zaletą myślę tej szkoły jest możliwość takiego wyciszenia się.

      Kultywowanie tradycji to jeden z nadrzędnych, ale nie jedyny cel szkoły.Ta wciąż się rozwija i jest otwarta na nowoczesne technologie, m.in ogniwa wodorowe.

       

      Źródło: Obiektyw TVP3 Białystok

    • Konta użytkowników
     • Konta użytkowników

      22.12.2021
      For some parts of timetable or substitution, you may need to login. If you lost your password, please use the link “I do not know the login name or password” and type in your email. If you haven’t received the password yet, please wait, the school will provide you with one when everything is the ready to go.